logo przewodnik sudecki
logo horsky

Przewodnik Sudecki

Pilot Wycieczek

Damian Sadowski

tel. +48 661692613

logo małe

Sudety Zachodnie

 

Sudety Zachodnie

 

 * Dom Modlitwy w Łomnicy *

 

* Dom Modlitwy *

✅ Współrzędne: 50.87644800788212, 15.807403467814112

✅ Dojazd – nawiguj

✅ Pasmo: Kotlina Jeleniogórska

Więcej informacji i cennik na stronie: https://palac-lomnica.pl/

🟢 Budowa Domów Modlitwy w burzliwych czasach kontrreformacji możliwa była dopiero po zawarciu Pokoju Westfalskiego, kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). Zgodnie z ustaleniami, ewangelicy mogli wznieść wówczas tylko trzy kościoły tzw. Kościoły Pokoju. Usytułowane zostały one w stolicach księstw – Głogowie, Jaworze i Świdnicy. Kolejne łagodzenia obostrzeń przeciwko śląskim ewangelikom nastąpiło po roku 1707, po tzw. ugodzie altransztadzkiej, a dokładnie po zawarciu w 1709 r., tzw. recesu egzekucyjnego. Ewangelicy uzyskali wówczas zgodę na budowę sześciu kościołów, które nazwano Kościołami Łaski. Zrównanie praw katolików i ewangelików nastąpiło dopiero w 1742 r. po zniesieniu, przez króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego, reguły „cuius regio, eius religio” (czyje panowanie, tego religia). Na mocy dekretów o tolerancji religijnej zezwolił on na budowę ponad 200 Kościołów Ewangelickich tzw. Domów Modlitwy.

Dom Modlitwy w Rząśniku wybudowany został w 1748 r., wkrótce po wielkim porażę który strawił większość wiejskich zabudowań. Jest to obiekt jednonawowy, założony na planie prostokąta o konstrukcji ryglowej z wypełnieniem ceglanym. Do nawy, od strony krótszych boków dobudowane są wieloboczne przybudówki. Nawa nakryta jest dachem naczółkowym, przybudówki natomiast dwuspadowym.

W 1919 r. kościół spłonął od uderzenia pioruna. Odbudowany został w 1923 r.

Po II wojnie światowej, obiekt służył jako magazyn a jego stan z roku na rok był coraz gorszy. W 2008 r. postanowiono go rozebrać. Na szczęście, w tym samy roku, ratowania zabytku podjęli się właściciele Pałacu Łomnica oraz Stowarzyszenie Pielęgnacji Kultury i Sztuki Śląska. Dom Modlitwy w Rząśniku został rozebrany a ocalałe fragmenty przywiezione zostały do Łomnicy, gdzie nieopodal pałacu postanowiono go odbudować. Prace nad rekonstrukcją ruszyły w 2017 r. Przy budowie używano tych samych technik jak w XVIII w.

Po trzech latach, 8 lipca 2020 r. uroczyście oddano zrekonstruowany Dom Modlitwy. W uroczystości uczestniczyło wielu wybitnych gości z Polski i Niemiec, w tym Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. bp Waldemar Pytel, ks. Sebastian Kozieł, a także marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz premier Saksonii Michael Kretschmer. Gospodarzem była oczywiście pani Elisabeth von Küster, właścicielka dóbr łomnickich, która podkreśliła, że zrekonstruowany Dom Modlitwy ma być miejscem otwartym dla wszystkich – miejscem różnorodnych spotkań i wydarzeń.

© 2023 Damian Sadowski         Używam plików cookie!

logo małe