logo przewodnik sudecki
logo horsky

Przewodnik Sudecki

Pilot Wycieczek

Damian Sadowski

tel. +48 661692613

logo małe

zamki i pałace

 

zamki i pałace

 

 * Dwór Czarne *

 

* Dwór Czarne *

✅ Współrzędne: 50.87962344078315, 15.746766359527715

✅ Dojazd – nawiguj

Pasmo: Kotlina Jeleniogórska

Szlaki: żółty szlak z Jeleniej Góry do Staniszowa

⚠️ Brak możliwości zwiedzania obiektu. Prowadzone jest postępowanie sądowe o własność pałacu.

🟢 Renesansowy pałac zbudowany został w 1559 r. przez Caspara Schaffgotscha. Dwór założony został na czworokątnym rzucie z wewnętrznym dziedzińcem, wieżą bramną oraz otaczająca go fosą.

W 1584 r. pałac przeszedł we władanie Gregoriusa von Kahlena, a następnie w 1606 r. – Friedricha von Nimptschego. Po pożarze w 1623 r. rodzina Nimptsche rozbudowuję obiekt, nadając mu kształt zbliżony do dzisiejszego. Prace nad modernizacją posiadłości prowadzone są do 1656 r.

W 1679 r. ówczesny właściciel Ernst von Nimptsch sprzedał majątek miastu Jelenia Góra.  

W 1718 r. kolejny pożar strawi spory fragment pałacu. Podczas odbudowy częściowo dwór zostaje przebudowany, m.in., wieża pałacowa otrzymuje barokowy hełm.

Kolejna przebudowa i modernizacja pałacu miała miejsce około 1885 r. Zredukowano wówczas bryłę o skrzydło wschodnie i rozebrano ściany szczytowe, a dachy otrzymały dzisiejszą formę dwuspadową.

Po II wojnie światowej Dwór Czarne przejęło Państwowe Gospodarstwo Rolne, doprowadzając powoli obiekt do ruiny.

W 1991 r. miasto Jelenia Góra przekazało Dwór Czarne w nieodpłatne użytkowanie, a następnie na własność Fundacji Kultury Ekologicznej. Kustoszem obiektu został pan Jacek Jakubiec. Fundacja pozyskując środki m.in. unijne częściowo wyremontowała obiekt. Powstało tu wówczas Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Euroregionu Nysa, z restauracją oraz salami wystawowymi.

Fundacja celem pozyskania nowych środków na inwestycje oraz przez w kłopoty finansowe w 2011 r. wprowadza do władz fundacji dwóch wrocławskich biznesmenów. Nowi członkowie zarządu w tym samy roku zakładają fundację Emmaus Compati która, usiłuje przenieść prawa własności Dworu Czarne na siebie. Zostaje to zablokowane jednak przez sąd. Z Fundacji Kultury Ekologicznej zostaje usunięty wówczas pan Jakubiec, oraz zostaje zmieniony statut, mówiący, że jednym z głównych celów fundacji jest ochrona i pielęgnacja dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem XVI-wiecznego Dworu Czarne.

Fundacja Kultury Ekologicznej z nowymi władzami wydzierżawiła obiekt spółce Food Trade & Development Lopata Group. Z zawartych umów wynikało, że spółka ma przekazać w ratach ponad 6 mln zł darowizny fundacji Emmaus Compati. Zabezpieczeniem umów była Fundacja Kultury Ekologicznej. Poprzez niewywiązanie się z w/w umowy Dwór Czarne w 2012 r. przechodzi na własność Fundacji Emmaus Compati, a Fundacja Kultury Ekologicznej zostaje zlikwidowana. W 2015 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze uznał za celowe działanie nowych władz na szkodę Fundacji Kultury Ekologicznej, ponadto skazał dwóch członków zarządu na dwa lata więzienia w zawieszeniu. Jednak zgodnie z polskim prawem sąd nie przekazać zabytku z powrotem Fundacji Kultury Ekologicznej.

W między czasie fundacja Emmaus Compati zostaje postawiona w stan likwidacji a Dwór Czarne zostaje przekazany spółce Social Mind.

W 2017 r. rusza proces cywilny sprawie własności zabytkowego Dworu Czarne. Po czterech latach, 8 czerwca 2021 r. Sąd Okręgowy II instancji ostatecznie ustanawia, że pałac powraca do Fundacji Kultury Ekologicznej.

W tej sprawie prowadzone jest jeszcze jedno postępowanie sądowe, o uchylenie uchwały byłego Zarządu Fundacji Kultury Ekologicznej o jej likwidacji. 4 marca 2021 r. Sąd Okręgowy I instancji we Wrocławiu uchylił tą uchwałę.

Na ostateczne rozwiązanie sporu o Dwór Czarne musimy poczekać do wyroku II instancji.

© 2023 Damian Sadowski         Używam plików cookie!

logo małe