logo przewodnik sudecki
logo horsky

Przewodnik Sudecki

Pilot Wycieczek

Damian Sadowski

tel. +48 661692613

logo małe

Sudety Zachodnie

 

Sudety Zachodnie

 

 * Połom *

 

* Połom *

Współrzędne: 50.93887761476168, 15.910622225873269

Dojazd – nawiguj

Pasmo: Góry Kaczawskie

⚠️Góra Połom stanowi w większości obszar należący do przedsiębiorstwa górniczego z tego powodu istnieje zakaz wejścia!

 

🟢Góra Połom położona jest w wschodniej części Grzbietu Południowego Gór Kaczawskich. Wznosi się na wysokość 667 m n.p.m., tuż nad miejscowością Wojcieszów. Góra zbudowana jest ze skał węglanowych – wapieni krystalicznych, marmurów dolomitycznych oraz dolomitów krystalicznych, z przewarstwieniami łupków serycytowych. Najstarsze skały w tym rejonie datowane są na ok 500 milionów lat.

Tzw. Wapienie Wojcieszowskie należą do najcenniejszych tego typu skał w Polsce. Zawierają one niskie zawartości metali ciężkich oraz dobre właściwość do obróbki. Z tego względu wapienie krystaliczne z Gór Kaczawskich eksploatowane są już najprawdopodobniej od XIV w. Na przełomie XIX i XX w. rozpoczęto tu wydobycie na duża skalę. Przed 1945 r. prace górnicze prowadziła kopalnia Friderich Grube a następnie, po II wojnie światowej, kopalnia Winnickiego, zwana często Łomami Winnickiego. Od lat 70 -tych XX w. prace wydobywcze prowadzone są również z użyciem materiałów wybuchowych. Tak intensywne prace górnicze doprowadziły do nieodwracalnej dewastacji terenu… Dzisiaj góra Połom, jest jedną z najbardziej charakterystycznych w rejonie Sudetów Zachodnich. Na jej zboczach odnaleźć można 8 poziomów wydobywczych.

W wapieniach góry Połom rozwinęły się na dużą skalę zjawiska krasowe, przede wszystkim jaskinie. Zjawiska tego typu w Sudetach należą do rzadkości ze względu na niewielki obszar występowania skał podatnych na rozpuszczanie. Z tego powodu kras sudecki określany jest mianem krasu wyspowego. W Górach Kaczawskich jaskinie występują zaledwie w obszarze ok 10 km2. Jaskinie góry Połom występują w kilku poziomach połączonych pionowymi „kominami” czy studniami. Poziomo rozwinięte systemy jaskiń powstały w okresie spokoju tektonicznego, natomiast partie pionowe związane są z wypiętrzaniem Sudetów.  Za najstarsze uważa się  jaskinie położone najwyżej ponad 580 m n.p.m. i datuje się je na paleocen (ok 50 mln lat). Kolejne okresy zmieniającego się klimatu w trzeciorzędzie i czwartorzędzie (do tropikalnego po lodowcowy) doprowadziły do zróżnicowania form krasowych w jaskiniach.

Pod koniec ostatniego zlodowacenia otwory większości jaskiń w Górach Kaczawskich zostały zasypane blokami skalnymi, które dodatkowo pokryła gruba warstwa gleby. Ponowne odkrycie większości jaskiń nastąpiło poprzez działalność człowieka. Niestety odkrywane jaskinie również przez działalność wydobywczą w czasie kilkusetletniej działalności kamieniołomów zostały bezpowrotnie zniszczone.

 Po 1945 r. w Połomie przestało istnieć ponad 1600 m korytarzy jaskiniowych! Najokazalszą jaskinią jest Szczelina Wojcieszowska o długości 440 m i deniwelacji 113 m.

Jaskinie w górze Połom:

Jaskinia Aven w Połomie

Jaskinia Błotna

Jaskinia Wymyta

Jaskinia Zaciskowa

Jaskinia Gwieździsta – nie istnieje

Jaskinia Jasna – nie istnieje

Jaskinia Kryształowa – nie istnieje

Jaskinia Nad Skrajną – nie istnieje

Jaskinia Porcelanowa – nie istnieje

Jaskinia Środkowa – nie istnieje

Jaskinia Wałbrzyska – nie istnieje

Jaskinia Mała Szczelina Kalcytowa

Jaskinia Komarowa

Jaskinia nad Zerówką

Jaskinia Nowa

Jaskinia Ostrych Kantów

Jaskinia Schronisko pod Nową

Jaskinia Studnia pod Nową

Jaskinia Pajęcza

Jaskinia Północna Duża

Jaskinia Północna Mała

Jaskinia Szczelina Wojcieszowska

Jaskinia Urodzinowa

Jaskinia Zimowa 

Góra Połom jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych Sudetów. Najprawdopodobniej do lat 70-tych XX w. istniał tu rezerwat przyrody (nie ma jednak konkretnych informacji o dacie jego utworzenia oraz likwidacji). Do najcenniejszych ekosystemów występujących w rejonie góry jest ciepłolubna buczyna storczykowa oraz żyzna buczyna górska. Liczbę roślin naczyniowych szacuje się tu na około 550 gatunków, co stanowi ok. 23% flory krajowej i ok. 30% flory Sudetów. Występuje tu aż  37 gatunków prawnie chronionych. M.in. spotkać tu można: obuwika pospolitego, buławnika wielkokwiatowego, buławnika czerwonego, kruszczyka szerokolistnego, kruszczyka rdzawoczerwonego, kruszczyka Muellera, żłobika koralowego, przylaszczkę pospolitą, orlika pospolitego oraz wiele innych rzadkich roślin.

© 2023 Damian Sadowski         Używam plików cookie!

logo małe