logo przewodnik sudecki
logo horsky

Przewodnik Sudecki

Pilot Wycieczek

Damian Sadowski

tel. +48 661692613

logo małe

Sudety Zachodnie

 

Sudety Zachodnie

 

 * Heretycy z widokiem na Śląską Fudżijamę *

 

* Heretycy *

✅ Współrzędne: 51.092162310183596, 15.78314783937474

✅ Dojazd – nawiguj

🟢 Dawano, dawno temu… może nie aż tak dawno bo w XVI w. diabeł zabierając do piekła heretyków, przelatując nad pogórzem kaczawskim zahaczył workiem o ostry szczyt zwany dziś Ostrzycą. Worek nieco się naderwał  i część porwanych rozsypała się po okolicy. Byli to szwenkfeldyści, wyznawcy nauk Caspara von Schwenckfelda (1489-1561). Ten z kolei był uczniem teologa i reformatora Marcina Lutra (1483-1546). Po konflikcie ucznia z mistrzem o poglądy na sprawy wiary, powstał nowy ruch religijny. Główne tezy Schwenckfelda odrzucały przyjmowanie komunii czy chrztu przez noworodki.  Nakłaniały do powrotu zasad wyznawanych przez pierwszych chrześcijan. Dodatkowo nauki Schwenckfelda negowały istnienie urzędów kościelnych.  

Przybyli w 1554 r. do Twardocic i sąsiednich wiosek szwenkfeldyści, pomimo podejścia do życia w sposób pokojowy, w śród lokalnej ludności budzili niepokój a nawet strach. Dało to później asumpt do ich prześladowań zarówno ze strony katolików jak i protestantów. W początkach XVIII w  szwenkfeldystów próbowano przywrócić na łono katolicyzmu poprzez nauki misyjne prowadzone przez sprowadzonych do tego celu jezuitów. Za brak uczestnictwa w naukach nakładano na nich wysokie kary finansowe. Po silnych naciskach spora cześć szwenkfeldystów w 1725 r.  opuszcza swoje domostwa udając się początkowo na Łużyce a ostatecznie do Pensylwanii w Ameryce Północnej.         

Na miejscu dawnego cmentarza szwenkfeldystów do dnia dzisiejszego stoi pomnik ufundowany w 1863 r. przez potomków z Ameryki. Widnieje na nim napis: Tu spoczywają w pokoju wierni schwenckfeldyści, którzy w latach 1720-1740 zostali pochowani przy bydlęcej drodze. Miłość potomków z Ameryki Północnej wystawia ten pomnik w roku 1863 swym przodkom z Proboszczowa, Twardocic, Rochowa”.

Potomkowie szwenkfeldystów zamieszkali w Ameryce północnej cały nie zapominają o swoich korzeniach w Twardocicach, dbając o to miejsce.  

© 2023 Damian Sadowski         Używam plików cookie!

logo małe