logo przewodnik sudecki
logo horsky

Przewodnik Sudecki

Pilot Wycieczek

Damian Sadowski

tel. +48 661692613

logo małe

Sudety Wschodnie

 

Sudety Wschodnie

 

 * Most gotycki w Kłodzku *

 

* Most gotycki w Kłodzku *

✅ Współrzędne: 50.438163512552755, 16.655541969328834

✅ Dojazd – nawiguj

✅ Pasmo: Kotlina Kłodzka

🟢 Jak podaje kronikarz XVII -wieczny Georg Promnitz: „W roku 1286 musiały wszystkie wsie należące do Kłodzka oddawać jaja. Dwóch pachołków miejskich odbierało białka, a dodawało żółtka, sprzedawane później po jednym halerzu za pełną łyżkę. Białka te szły do wapna na budowę mostu.”

Jednak dokładna data powstania, mierzącego ok 53 m długości i ok 6 m szerokości mostu na kanale Młynówka, nie jest znana. Przyjmuje się że powstał pomiędzy 1281 a 1390  rokiem, zastępując dawny most drewniany.

Dawniej most wchodził w skład umocnień Kłodzka, posiadając dwie bramy. Górną pełniącą funkcję baszty w murach obronnych oraz dolną pełniącą funkcję rogatki zamykanej na czas nocy.

Gotycki most wielokrotnie w ciągu wieków był odbudowywany ora wzmacniany, opierając się przed wszystkim potężnym powodziom jakie nawiedzały Kłodzko.

Most zbudowany z kamienia ciosanego, uzupełniony dzisiaj cegłą jest jednym z najcenniejszych zabytków miasta. Zawdzięcza to, ustawionym na jego balustradach przykrytych kamiennymi parapetami, barkowym rzeźbom ufundowanych przez mieszkańców Kłodzka, oraz okoliczną szlachtę.

Z sześciu ustawionych tu rzeźb wotywnych, najstarszą jest rzeźba w środkowej części mostu. Pieta (Matka Boska z ciałem Chrystusa) ustawiona została tu w 1665 r. Jej fundatorem jest hrabia Jan Jerzy von Gotzen oraz jego małżonka Maria Elżbieta – ówczesny starosta Kłodzka.  Po tej samej stronie mostu możemy zobaczyć również świętego Wacława (patron Czech) ustawionego tu w 1715 r. oraz rzeźbę świętego Jana Nepomucena ufundowaną przez syna hrabiego von Gotzena – Franciszka.   

Drugą stronę mostu zdobią kolejne trzy rzeźby. Pierwszą od strony rynku jest Trójca Święta i Ukoronowanie Najświętszej Panny Marii ufundowana przez Franciszka Ferdynanda barona Fitschen, właściciela Gorzuchowa. W środkowej części znajduje się rzeźba ustawiona tu w 1734 r,. w miejscu drewnianego krzyża i jest to Chrystus na Krzyżu i św. Maria Magdalena. Fundatorem najprawdopodobniej tej rzeźby był hrabia von Herberstein lub jego małżonka. Na cokole rzeźby obok herbu rodowego Herbersteinów znajduje się ciekawy, słabo już dzisiaj czytelny napis „Anno 1281 ist die Bruce Gebauer, Anno 1701 den 22 August ist selbe erneuert worden” czyli „w roku 1281 most ten zbudowano, w roku 1701, 22 sierpnia, odnowiono”. Ostatnią rzeźbą jest patron Kłodzka czyli św. Franciszek. U jego stóp klęczą postacie m.in. rycerz trzymający tarczę z herbem Kłodzka. Dzisiejsza rzeźba jest kopią wykonaną w 1920 r., ponieważ orginalna  ze względu na słaby materiał skalny (piaskowiec) w jakim została wykonana uległa zniszczeniu. Pierwotna rzeźba ustawiona została w 1714 r. jako wotum mieszczan za ocalenie od zarazy która podobno pochłaniała „sto osób dziennie”. Na cokole umieszczony został napis „Im jahre 1714 von der Burgerschaft Errichtet Renovatum 1847, 1882, 1890, 1920” czyli „W roku 1714 sporządzony przez mieszkańców, Odnawiany w 1847, 1822, 1890, 1920”.

© 2023 Damian Sadowski         Używam plików cookie!

logo małe