logo przewodnik sudecki
logo horsky

Przewodnik Sudecki

Pilot Wycieczek

Damian Sadowski

tel. +48 661692613

logo małe

Sudety Zachodnie

 

Sudety Zachodnie

 

 * O symbolu Miasta Jeleniej Góry – Czerwony Witrażowy Jeleń *

 

* O symbolu Miasta Jeleniej Góry *

✅ Współrzędne: 50.90306069889084, 15.734001642167842

✅ Dojazd – nawiguj

✅ Pasmo: Kotlina Jeleniogórska

🟢 Herb, czyli heraldyczny znak wizualny umieszczony na tarczy. Pierwotnie w najprostszej postaci służył jako znak rozpoznawczy rycerstwa. Początki znakowania w taki sposób tarcz rycerskich sięgają XII w.    

Herby miejskie zaczęły kształtować się wraz z prawem miejskim w II połowie XIII w. Początkowo symbole miast umieszczano na pieczęciach miejskich, a następnie, z biegiem czasu trafiły na tarcze herbowe. O wyborze symbolu umieszczanego w herbie najczęściej decydował wójt lub rada miasta, rzadziej decydował o tym król. Powstanie herbu miejskiego zawsze wiązało się z nadaniem osadzie praw miejskich. Umieszczane na herbie treści, związane ze znaczeniem godeł herbowych, możemy podzielić na kilka grup tematycznych: architektoniczne, religijne, własnościowe, mówiące oraz alegoryczne. Oczywiście w niektórych herbach miejskich możemy spotkać godła złożone, wówczas możemy taki herb zaliczyć do kilku grup.

Herb miejski Jeleniej Góry jest herbem typu mówiącego. Obecny został zatwierdzony 12 marca 1996 r. Symbolem jest czerwony jeleń stojący na wzgórzu. Pieczęć jak i herb miasta na przestrzeni wieków ulegał zmianom, jednak zawsze nawiązywał do symbolu jelenia. Początkowo, w pieczęci z XIV w., umieszczono w niej jedynie atrybut jelenia, czyli rozłożyste poroże. W XV w. umieszczono już głowę jelenia, a od XVI w. w herbie i pieczęciach używany jest symbol kroczącego zwierzęcia.

Symbol herbu miasta Jeleniej Góry wiąże się z legendą o księciu Bolesławie Krzywoustym, który w tych rejonach będąc, polował na jelenie. Książe wypatrzywszy najpiękniejszego jelenia ze wszystkich, z potężnym rosochatym porożem, zapragną go upolować. Po długim nieowocnym pościgu, Bolesław wraz z kompanami postanowili przenocować na jednym ze wzgórz, na które dotarli. Po rozbiciu obozowiska na miejscu zjawił się również potężny jeleń, którego Bolesław cały dzień ścigał. Jeleń postanowił stawić czoła księciu… po stoczonej walce jeleń padł martwy. Tuż przed śmiercią, jednak Bolesław dostrzegł w jego oku łzę. Na pamiątkę tego wydarzenia książę Bolesław Krzywousty na tym wzniesieniu, w 1108 r., kazał wznieść zamek, co dało podwalinę do powstania miasta.   

Czerwony witrażowy jeleń, autorstwa Piotra Hamowskiego, na jeleniogórskim rynku stanął w 2017 r.  

© 2023 Damian Sadowski         Używam plików cookie!

logo małe