logo przewodnik sudecki
logo horsky

Przewodnik Sudecki

Pilot Wycieczek

Damian Sadowski

tel. +48 661692613

logo małe

Sudety Zachodnie

 

Sudety Zachodnie

 

 * Ostrzyca – “Śląska Fudżijama” *

 

* Ostrzyca *

✅ Współrzędne: 51.05606033437756, 15.76343631507587

✅ Dojazd – nawiguj

Szlaki: Poniżej wierzchołka przechodzi zielony szlak z Bełczyny do Czapli; żółty „Szlak Wygasłych Wulkanów” z Proboszczowa do Twardocic; czerwony z Soboty na Ostrzyce. Na wierzchołek z węzła szlaków prowadzi szlak dojściowy.  Dookoła Ostrzycy znajduje się również rowerowy single track.

✅ Pasmo: Pogórze Kaczawskie

Dojście i czas: najdogodniejszym miejscem startu jest parking powyżej miejscowości Proboszczów. Dojechać do niego można malowniczą, szutrową, dobrze oznakowaną lipową aleją zaczynającą się przy kościele w Proboszczowie. Z parkingu, przy którym znajduje się zagospodarowane miejsce odpoczynku, ruszamy szlakiem żółtym, następnie od węzła szlaków idziemy szlakiem dojściowym po bazaltowych schodach. Dojście z parkingu na szczyt to ok 30 min.

⚠️ Obszar chroniony: Rezerwat Przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka”

🟢 Ostrzyca jest najwyższym wzniesieniem Pogórza Kaczawskiego. Według najnowszych pomiarów, wzgórze, wznosi się na wysokość 499 m n.p.m. Ostrzyca jest to doskonały przykład neku, czyli wzniesienia twardzielcowego, będącego jedynie pozostałością skał (twardziel) powstałych jako wypełnienie dawnego komina wulkanu. Wysokość względna wzgórz wynosi ok 150 m i wynika z dużych różnic w odporności na wietrzenie i erozję skał bazaltowych budujących Ostrzycę a otaczających ją skał osadowych – piaskowców i zlepieńców. 

Ostrzycę od pewnej wysokości pokrywa bazaltowe rumowisko skalne, powstałe wskutek wietrzenia mechanicznego skał, odpadania fragmentów skalnych, gromadzenia na stoku i powolnego przemieszczania. Warstwa, powstałego głównie środowisku peryglacjalnym w plejstocenie, rumoszu skalnego przekracza ponad 2 m, a grubość gruzu skalnego wacha się od ok 10 do 30 cm.

Szczytową część wzniesienia tworzą, zbudowane z bazaltu skały z dobrze wykształcaną oddzielność słupową, powstającą podczas zastygania lawy bazaltowej w kominie wulkanicznym i zmniejszania jej objętości. Powstały w ten sposób cios słupowy o grubości kolumn 15–30 cm zorientowany jest w różnych kierunkach.

Ostrzyca oprócz walorów geologicznych posiada również wartości botaniczne, co przyczyniło się do utworzenia w jej szczytowych partiach rezerwatu przyrody „Ostrzyca Proboszczowicka”. Rezerwat o powierzchni 3,81 ha, utworzony został w 1962 r.  

Z wierzchołka Ostrzycy rozpościera się doskonała panoram m.in. na Pogórze i Góry Kaczawskie oraz Karkonosze. U podnóża wzniesienia natomiast można odnaleźć nikłe ślady dawnych okopów z czasów schyłku II wojny światowej. W czasach powojennych w lasach wokół Ostrzycy ukrywał się oddział partyzancki Jana Bogdziewicza, zwanego “Czarnym Jankiem”.

© 2023 Damian Sadowski         Używam plików cookie!

logo małe