logo przewodnik sudecki
logo horsky

Przewodnik Sudecki

Pilot Wycieczek

Damian Sadowski

tel. +48 661692613

logo małe

Sudety Zachodnie

 

Sudety Zachodnie

 

 * Sztolnia Gesellen Glück w Ciechanowicach *

 

* Sztolnia Gesellen Glück *

Pasmo: Góry Kaczawskie

⚠️ Obiekt bardzo niebezpieczny! Zwiedzanie obiektu na własną rękę grozi wypadkiem!

🟢 Obszar pól górniczych Miedzianki jak i Ciechanowic położony jest w jednym z najciekawszych rejonów Suderów pod kątem geologicznym. Stykają się tu trzy jednostki strukturalne. Od zachodu mamy granitowy masyw Karkonoszy, a od wschodu metamorfik Rudaw Janowickich, a od północy metamorfik kaczawski, który dodatkowo oddzielony jest od pozostałych dwóch jednostek strefą uskoku śródsudeckiego, stanowiącego najważniejszą dyslokację w obrębie Sudetów.

Sztolnia Gesellen Glück wydrążona została w II połowie XIX w celem wydobycia złóż rudy ołowiu. Podczas eksploatacji natrafiono tu również na niewielkie złoża rud miedzi.

Obecnie sztolnia jest całkowicie drożna. Otwór wejściowy znajduje się na wysokości ok 413 m n.p.m.

Długość samej sztolni to ok 70 m, jednak długość całego obecnie dostępnego wyrobiska z bocznymi chodnikami przekracza ponad 300 m. Sztolnia biegnie w kierunku północno-zachodnim po lekkim łuku, gdzie w końcowej części przebiega przez uskok śródsudecki. Dawniej na 24 metrze do sztolni dochodziła kolejna sztolnia Barbora, od długości ok 20 m. Obecnie wlot jest zawalony a sama sztolnia po kilku metrach od skrzyżowania jest zasypana.

Sztolnia Gesellen Glück wydrążona została w przewadze w skałach metamorficznych – amfibolitach o strukturze smużystej. Miejscami w skałach tych występują sporych rozmiarów mineralizacje kwarcowe w postaci żyłek i soczewek oraz strefy mineralizacji rudnej siarczków miedzi i żelaza.

Wewnątrz sztolni jaki i chodnikach bocznych jest dość dużo wody co utrudnia eksplorację.

© 2023 Damian Sadowski         Używam plików cookie!

logo małe