logo przewodnik sudecki
logo horsky

Przewodnik Sudecki

Pilot Wycieczek

Damian Sadowski

tel. +48 661692613

logo małe

Sudety Zachodnie

 

Sudety Zachodnie

 

 * Tunel kolejowy pod Przełęczą Kowarską (stan na dzień 17.01.2024) *

 

* Tunel kolejowy *

✅ Współrzędne: 50.76303692709814, 15.867249971356115

✅ Dojazd – nawiguj

Pasmo: Rudawy Janowickie / Karkonosze

Dojście i czas: Do tunelu nie doprowadza żaden szlak turystyczny.

⚠️ Obiekt niebezpieczny! Zwiedzanie obiektu na własną rękę grozi wypadkiem!

🟢 Tunel kolejowy pod Przełęczą Kowarską stanowi fragment linii kolejowej nr 308 z Jeleniej Góry do Kamiennej Góry. Pierwszy odcinek Jelenia Góra – Kowary otwarty został 15 maja 1882. Kolejne prace nad budową odcinka Kowary – Kamienna Góra ruszyły dopiero jesienią w 1901 r. Tak długa przerwa związana była z regulowaniem spraw kupna terenów od ówczesnych właścicieli oraz planowaniem rozwiązań technicznych w bardzo trudnym terenie górskim. Odcinek ten poprowadzony został licznymi zakosami oraz tunelem pod najniższym obniżeniem terenu, rozdzielającym Karkonosze i Rudawy Janowickie czyli Przełęczą Kowarską (727 m n. p. m. ).  Zabieg ten w znaczący sposób zniwelował różnicę wysokości i kąt nachylenie torów do poziomu umożliwiającego przejazd ówczesnych składów parowych.

Tunel o długości 1025 (1027) m położony jest na wysokości 635 m n.p.m. czyli 92 m pod Przełęczą Kowarską. Wydrążony został w m.in. w łupkach łyszczykowych i fyllonitach z wkładkami łupków grafitowych oraz amfibolitach, zieleńcach i łupkach zieleńcowych. Posiada obudowę z łamanego kamienia. W ociosach tunelu wykonano wnęki ucieczkowe i rewizyjne układu odwadniania. Portale wlotów do tunelu wykończono w obudowie kamiennej. Tunel Przebiega po niewielkim łuku, wskutek czego z jego środka nie widać wylotów i jest zupełnie ciemno.

Całość budowy ponad 25 km odcinak kolejowego wyniosła ok 4 975 000 marek. Prace budowlane opóźniane były licznymi przeszkodami, m in. zmieniali się kilkukrotnie wykonawcy oraz zawałami związanymi z napływami wód gruntowych.

Prace budowlane zakończono w 1905 r. Pierwszy oficjalny przejazd pociągu z Kamiennej Góry do Kowar miał miejsce 4 czerwca. Dzień później uruchomiono regularne połączenia. Trasa kolejowa Jelenia Góra – Kamienna Góra nigdy nie została włączona w sieć Śląskiej Kolej Górskiej jako bezpośrednie połączenie z Wrocławiem, pozostając jedynie linią lokalną.

W 1932 r. linia ta została zelektryfikowana, dzięki czemu możliwy był przejazd cięższych składów.

Po II wojnie światowej właścicielem linki zostały Polskich Kolei Państwowych PKP. Na podstawie porozumienia, zawartego 8 lipca 1945 roku między rządami polskim i radzieckim, cała sieć kolei elektrycznej Dolnego Śląska (wraz z urządzeniami technicznymi) miała zostać zdemontowana i wywieziona do ZSRR. Dotyczyło to również opisywanej linii.

Ruch pasażerski na tej linii odbywał się do 1986 r. Następnie powoli wygaszany był również ruch towarowy. Początkowo ze względu na zły stan torowisk zawieszono ruch na trasie Kamienna Góra – Ogorzelec a w 2010 r. wyłączając z użytku całą linię.

W 2019 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił przetarg na wykonanie studiów wykonalności dla odcinka linii kolejowej nr 308. Następnie 21 czerwca 2021 roku władze województwa poinformowały o przejęciu linii kolejowej nr 308 razem z linią kolejową nr 340 (do Karpacza). Obecnie prowadzone są tu prace porządkowe. Zlikwidowano pozostałości rozkradzionych torowisk, dokonano wycinek drzew.

© 2023 Damian Sadowski         Używam plików cookie!

logo małe