logo przewodnik sudecki
logo horsky

Przewodnik Sudecki

Pilot Wycieczek

Damian Sadowski

tel. +48 661692613

logo małe

Sudety Zachodnie

 

Sudety Zachodnie

 

 * Wąwóz  Siedmica *

 

* Wąwóz  Siedmica *

✅ Współrzędne: 50.99687516930473, 16.074156711678544

✅ Dojazd – nawiguj

Dojście i czas: Najdogodniejszym miejscem startu jest parking przy Kwaterze Myśliwskiej „Pod Czarnym Bocianem” w Siedmicy skąd idziemy szlakiem zielonym. 

Pasmo: Pogórze Kaczawskie

Szlaki: Przez wąwóz prowadzi pieszy zielony szlak turystyczny z Siedmicy w kierunku Muchowa.

⚠️ Obszar chroniony: Rezerwat przyrody Wąwóz Siedmicki, Park Krajobrazowy Chełmy.

🟢 Wąwóz Siedmicki położony jest w  południowo-wschodniej części Pogórza Kaczawskiego.  Znajduje się w 30 najatrakcyjniejszych miejsc w Geoparku  Kraina Wygasłych Wulkanów.

Dolina wciosowa, potoku Młynówka, początkowo dość szeroka w środkowym odcinku przyjmuje postać jaru. Na stromych zboczach znajdują się liczne skały zieleńcowe tworzące ambony dochodzące do 20 m wysokości. Na jednej z nich po południowej stronie przełomu  można odnaleźć ślady po niewielkim średniowiecznym grodzie, zwanym  Zbójeckim Zamkiem. Skały zieleńcowe powstały poprzez metamorfozę pierwotnej skały bazaltowej, która w postaci ławy wydostawała się ponad 400 milionów lat temu ze szczelin na dno morskie.  

Wąwóz Siedmicki zaliczany jest do jednego z cenniejszych miejsc pod kątem przyrodniczym w Pogórzu Kaczawskim, dało to zapewne asumpt do stworzenia w 2001 r  rezerwatu przyrody.  

© 2023 Damian Sadowski         Używam plików cookie!

logo małe