logo przewodnik sudecki
logo horsky

Przewodnik Sudecki

Pilot Wycieczek

Damian Sadowski

tel. +48 661692613

logo małe

zamki i pałace

 

zamki i pałace

 

 * Zamek Cisy *

 

* Zamek Cisy *

✅ Współrzędne: 50.848397866546996, 16.248305793954167

✅ Dojazd – nawiguj

Pasmo: Pogórze Wałbrzyskie

Szlaki: zielony Szlak Zamków Piastowskich

Dojście i czas: Dogodnym miejscem startu jest Dolina Czyżanki, do której doprowadzona jest droga asfaltowa. Dojście do zamku zajmuje ok 10 min.

⚠️Obszar chroniony: Książanki Park Krajobrazowy

⚠️ Niesyty, ze względu na łatwość dostępu, wiatę biwakową oraz ludzi śmieciarzy! bo inaczej ich nazwać nie można, w okolicach zamku jest sporo śmieci oraz pozostawianych grillów jednorazowych ☹ 

🟢 Ruiny zamku położone są na płaskim szczycie wzgórza, na wysokości 350 m n.p.m., którego północny stok stromo opada do doliny Czyżynki.

Prawdopodobnie na przełomie XII i XIII w. w miejscu dzisiejszego zamku stał drewniany gród strzegący przebiegających nieopodal traktów handlowych.

Wzniesienie murowanej budowli często przypisuje się Bolesławowi Rogatce, synowi Henryka II Pobożnego, jednak przepuszczalnie budowniczym był książę świdnicko – jaworski Bolko I, na przełomie XIII i XIV w.

Była to budowla usytuowana w środkowej części wzniesienia, do której wjazd prowadził przez basztę bramną umieszczoną w północno-wschodniej części murów. Mury otaczające założenia bramne miały kształt lekkiego trapezu. W południowym narożniku znajdowała się cylindryczna, ponad 4 m. wysokości wieża, a w północno zachodnim budynek mieszkalny, którego dwie ściany stanowiły fragment murów. Wewnętrzną część zajmował niewielki dziedziniec.

W drugiej połowie XIV zamek rozbudował i przebudował Bolko II Mały, a rezydował w nim Kasztelan Strzegomia Nickel Bolcze.

Otoczono wówczas całość drugim pierścieniem murów, tworząc między nimi dziedzińce. Wjazd do warowni prowadził przez fosę od strony południowej.

Po śmierci księżnej Agnieszki w 1392 roku, wdowie po Bolku II Małym, zamek przeszedł w ręce prywatne.

W okresie wojen husyckich warownia została zdobyta i zniszczona przez odziały husyckie w 1466 roku.

W drugiej połowie XV i na przełomie XV i XVI w. dochodzi do rozbudowy zamku. Powstaje wtedy mur otaczający północny cypel, tworząc zachodni dziedziniec, na którym mieściła się 7 m długości i 3 m głębokości cysterna na wodę. W północno – zachodnim narożniku wzniesiony zostaje budynek mieszkalny. Wjazd do twierdzy prowadził przez zwodzony most i przedbramie, umieszczone od południa.

Podczas wojny trzydziestoletniej warownia zostaje zdobyta i spalona w 1634 roku.

Od tego okresu zamek stopniowo popada w ruinę, stając się siedzibą rozbójników.

W początkach XVIII w ruiny stają się własnością rodziny von Czettritz.

W 1719 roku kupił je hrabia Krzysztof Fryderyk zu Stolberg-Wernigerode, a od niego hrabia von Zeiten.

Kolejnym właścicielem zrujnowanej twierdzy zostaje w 1864 roku wrocławski kupiec Marcus Schottländer, a następnie zakupuje je gwarectwo górnicze ze Szczawna Zdroju.

W 1912 roku zamek przechodzi w ręce radcy handlowego Wilhelma Lendermana, a w 1917 roku odkupuje go właściciel hurtowni z Wrocławia, Emanuel Aufricht.

W 1927 roku właścicielem zostaje Walter Bremer, który przystępuje do zabezpieczenia i rekonstrukcji twierdzy. Zabezpieczone zostają wówczas resztki sklepień w budynku mieszkalnym, zrekonstruowana zostaje część wierzy oraz zewnętrzna brama.

W latach 1961 – 1969 młodzież harcerska pod nadzorem Wojewódzkiego Kuratora Zabytków, oczyściła obiekt z dziko rosnącej roślinności, uporządkowała dziedzińce i międzymurza, naprawiono również most prowadzący do zamku.

W 2017 r. prowadzone były badania archeologiczne na północnym podzamczu, przy obwodzie obronnym oraz u podnóża zamku, gdzie odsłonięta została średniowieczna pochylnia, którą mogła być dostarczana na zamek woda w beczkach z pobliskiego ujęcia. Badania prowadzone były przez studentów Uniwersytetu Wrocławskiego.

W 2017 r. wyasfaltowano drogę polną prowadząca w okolice zamku, a w 2018 r. Stowarzyszenie Partnerstwo Wokół Trójgarbu postawiło wiatę turystyczną w dolinie Czyżynki.

W 2020 r. zamek Cisy zyskał nową kładkę doprowadzającą do zamku. 

© 2023 Damian Sadowski         Używam plików cookie!

logo małe