logo przewodnik sudecki
logo horsky

Przewodnik Sudecki

Pilot Wycieczek

Damian Sadowski

tel. +48 661692613

logo małe

zamki i pałace

 

zamki i pałace

 

 * Zamek Grodno *

 

* Zamek Grodno *

Współrzędne: 50.74983978141177, 16.410845988618618 

✅ Dojazd – nawiguj

Pasmo: Góry Wałbrzyskie / Góry Sowie

Szlaki: zielony szlak Zamków Piastowskich do Grodźca; żółty szlak Zagórze Śląskie – Bystrzyca Górna; niebieski szlak długodystansowy E3

Więcej informacji i cennik na stronie: https://zamekgrodno.pl/

⚠️ W dni robocze zamek zwiedza się z przewodnikiem. W soboty, niedziele i święta zamek zwiedza się tylko samodzielnie (bez przewodnika). Istnieje wówczas możliwość wypożyczenia audioprzewodnika. Zobaczyć można tu m.in. budynek bramny, budynek kaplicy z renesansowym portalem, sień zamkowa, sala tortur, krzyże pokutne, loch księżniczki Małgorzaty, dziedziniec górny, sala rycerska, sala myśliwska, sale książęce i sala mokra. W zamku znajduje się również Centrum Bioedukacji Multimedialnej z nowoczesną salą multimedialną poświęconą rezerwatowi przyrody „Góra Choina” i salą kinową.

🟢 Zamek położony jest na szczycie gnejsowej góry Choina, na wysokości 450 m n.p.m., na styku Gór Wałbrzyskich i Gór Sowich.

Wzniesiony został przez księcia Bolesława I wysokiego w 1198 roku.

Pierwszej rozbudowy warowni pod koniec XIII w. dokonał książę świdnicko – jaworski, Bolko I Surowy, wykorzystując ją jako rezydencję myśliwską.

Najstarsza historyczna wzmianka o zamku pochodzi z 1315 roku i wymienia ona jako zarządzającego zamkiem burgrabiego Kyliana von Hugwitza.

W połowie XIV w. książę Bolko II Mały rozbudował zamek, założony na planie wydłużonego wieloboku, uwzględniającego warunki terenowe. Zbudowany był z miejscowego kamienia łamanego. Czterokondygnacyjny budynek mieszkalny znajdował się w południowo-wschodniej części. Wraz z wieżą czworoboczną i murami zamykał on niewielki dziedziniec z cysterną na wodę. Wjazd na zamek prowadził przez wieżę bramną, umieszczoną w zachodnich murach.

Po śmierci księżnej Agnieszki w 1392 roku, wdowy po Bolku II Małym, zamek w Zagórzu Śląskim przeszedł pod panowanie Korony Czeskiej.

W latach 1443 – 1450 właścicielem twierdzy był rycerz – rozbójnik, Jerzy Puczek.  

Od 1450 roku zamek stał się własnością rodziny von Czettritz. W 1535 roku Herman von Czettritz oddał zamek, wraz z okolicznymi dobrami jako zastaw Krzysztofowi I von Hochberg, a wdowa po nim, Eufemia von Hochberg, odsprzedała go w 1545 roku staroście świdnicko – jaworskiemu, Maciejowi von Logau.

W tym samym roku przystąpił on do rozbudowy i przebudowy zamku, którą ukończyli w 1587 roku jego synowie, Jerzy i Kasper ówczesny biskup wrocławski i śląski starosta generalny. Dobudowano wtedy renesansowy zamek dolny, składający się z przedbramia, międzymurza, dwóch dziedzińców i dwukondygnacyjnego budynku bramnego, założonego na planie prostokąta, ozdobionego ciekawą elewacją zewnętrzną pokrytą sgraffitami. Powiększono budynki mieszkalne, oraz wieżę w części gotyckiej zamku, zwieńczając je attykami.

W 1598 roku zamkowe dobra  stały się własnością cesarza Rudolfa II, który ofiarował go, za wspieranie Habsburgów podczas wojny z Turcją, hospodarowi mołdawskiemu Michałowi Walecznemu.

W latach 1602 – 1679 właścicielami byli kolejno Bernard baron von Fünfkirchen, Jerzy von Kuhl, Johann Jerzy hrabia von Hohenzollern – Sigmaringen, wraz z żoną Leonorą von  Schaffgotsch i Maurycy August baron von Rchow. 

Podczas wojny trzydziestoletniej zamek został opanowany i częściowo zniszczony przez Szwedów.

W 1679 roku nowy właścicielem został Jerzy von Eben, za panowania którego doszło w 1680 roku do zbrojnego buntu chłopów, na tle nadmiernych powinności dworskich. Bunt został krwawo stłumiony przy pomocy wojsk sprowadzonych ze Świdnicy.

Kolejnymi właścicielami Grodna w 1753 roku została rodzina von Lieres z Wilkowa koło Świdnicy, która ostatecznie opuściła zamek w 1774 roku.

Od tego okresu zamek zaczął popadać w ruinę. w 1789 zawaliła się ściana południowa i zachodnie skrzydło mieszkalne, a w 1869 roku od uderzenia pioruna spłonęła wieża.

Od całkowitej ruiny uratował zamek wrocławski profesor Johann Gustaw Büsching, nabywając ruiny w 1823 roku. W sierpniu 1824 roku rozpoczął on pierwsze prace konserwatorskie. Odnowiono wówczas wieżę i mury, a w odnowionych ruinach rozpoczęła działalność restauracja. W 1840 roku spadkobiercy profesora sprzedali zamkowe ruiny Friedrichowi von Burghaus, który w 1856 roku sprzedał je baronowej Emilii von Zedlitz und Neukirch.

Rodzina von Zedlitz w latach 1868-69 przeprowadziła prace konserwacyjne, a w 1904 roku zrekonstruowała sgraffita na budynku bramnym.   

W okresie międzywojennym na zamku istniało muzeum, rozgrabione w 1945 roku.

 W posiadaniu rodziny von Zedlitz zamek pozostawał do końca II wojny światowej, a ostatnim jego właścicielem był Hans Dittrich Zedlitz und Neukirch.

Po wojnie na zamku kilkakrotnie przeprowadzane były prace konserwatorskie i zabezpieczające. W 1965 roku utworzono tu Muzeum Regionalne PTTK.

W styczniu 2009 roku nowym właścicielem zamku Grodno stała się gmina Walim, która powierzyła zarządzanie zamkiem w ręce samorządowej instytucji kultury pod nazwą Centrum Kultury i Turystki w Walimiu.

© 2023 Damian Sadowski         Używam plików cookie!

logo małe